Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.
 • +420 773 684 636
 • TTR@LT.cz

LČárové kódy, 2D kódy a RFID e-learningeonardo technology v médiích

Víme o kódech a RFID vše a rádi se o tyto informace podělíme i s Vámi v našich odborných článcích zaměřujících se na jednotlivé oblasti.

Máme řešení na míru pro každého!

Elektrotechnika, potravinářství, lahvárenství, automotive, chemie, kosmetika, mlékárenství, zdravotnictví.

Domluvte si schůzku

2D dvoudimenzionální kódy

Z hlediska vývoje původně kódy nesly jen jednu informaci, většinou číslo. V posledních letech ale kódy nesou více informací a pomáhají přenést data z databází do provozu průmyslu, skladů a evidence.

Vývoj se začal odchylovat od jeho původního záměru a začala se ukládat celá položka, jejím prvním počinem byl standard od společnosti Automotive Industry Action Group (AIAG) už v roce 1984. Jednalo se o standard pro přepravu zboží, který definoval popis pomocí 4 složených kódů CODE 39. Původně se jednalo o nosnou informaci o čísle dílu, množství, dodavateli a sériovém čísle. Přesto k prvnímu 2D (dvoudimenzionálnímu ) kódu dospěl vývoj až v roce 1988 od společnosti Intermec Corporation a jeho označení bylo Code 49. Záměr o vývin 2D kódu byl proveden z důvodu uložení více informací pro průmyslové aplikace na velmi malé ploše. Nejdříve se začaly používat v lékařství (například krevní banky) a elektrotechnickém průmyslu, kde byl požadavek na maximum informací na minimálním prostoru. Později jejich výhod začali využívat i aplikace, kde prostor nebyl jejich omezením. Do dnešních dnů bylo vyvinuto a používá se na 20 různých 2D kódů a vyvíjí se další, ale zda najdou tak masového využití jako třeba EAN13, to je zatím otázkou budoucnosti.
Popíšeme si nejznámější formáty kódů a to jen informativně. Nesnažíme se Vám detailně vysvětlovat složitost při vytváření kódů, ale hloubavým duším nahlédnout do tajů kódů a pochopit, co se vlastně často tiskne na termotransferových tiskárnách JAGUAR, inkjet zařízeních LEIBINGER JET nebo s laserovými značícími zařízeními od společnosti SOLARIS LASER S.A.

2D a 1D kody

STACKED

Neboli skládané kódy a víceřádkové symboliky vznikají složením jednodimenzionálních kódů, skládající se z čar a mezer o proměnné šířce.

MATRIX CODE

Neboli matricový kód se často označuje 2D, kde data jsou definována dvourozměrnými souřadnicemi tmavých bodů v matrici. Všechny body v matici mají pevný rozměr, ale jinou polohu.

ORDINÁRNÍ ČÁROVÝ KÓD

Je vznešeně řečeno vertikálně redundantní, což znamená, že ve svislém směru jsou uložena stejná data. V jeho podstatě jde jen o jednorozměrný kód, přičemž výška takových sloupců může být zmenšena bez ztráty informací a má pouze jen bezpečnostní funkci. Čím vyšší budou sloupce, tím vyšší je pravděpodobnost, že kód bude čitelný i při menším porušení.

DVOUDIMENZIONÁLNÍ KÓDY

Nesou informaci jak v horizontálním tak i ve vertikálním směru. Jinak řečeno jakékoliv písmenka jakékoliv abecedy jsou v podstatě dvourozměrnými kódy. Jednoduše musíme sledovat změnu v obou osách a tu pak vyhodnotit.

3D KÓDY

Nazývají se také Bumpy Barcode. Není to nic světového, protože jde o obyčejný čárový kód, který se liší technologií tisku a jeho snímání. Využívá se zde hloubky záznamu, tedy je embosovaný (vytlačen jako kód na platební kartě do bankomatu). Snímání se pak provádí na změně výškových rozdílů (nejde vůbec o jasové snímání kontrastu, takže barva značení není důležitá). Využití na mechanicky namáhaných aplikacích.

 • 2010 - GSI DataBar je používaný zákazníky pro značení zboží
 • 2006 - GS1 DataBar RSS je standardizovaný podle normy ISO/IEC
 • 2005 - Byla vydána přidělená pravidla GTIN. Byl vydán průvodce pro nový kód a použití pro léky
 • 2004 - Micro QR kód je přidán do JIS - X- 510
 • 2003 - Čárové kódy a 2D kódy pro dopravu, přepravu a spedici na etiketách jsou zavedeny jako JIS - X- 515
 • 2001 - Průvodce pro fakturační systém používající GS1- 128 (USS/EAN -128) je vydaný
  PDF 417 je standardizovaný podle ISO /IEC
 • 2000 - EAN / UPC, ITF, CODE 39 a CODE 128 jsou standardizované podle normy ISO / IEC
  DataMatrix, Maxi Code a WR kód jsou také standardizované podle normy ISO/IEC
 • 1999 - Japonská automobilová asociace představuje QR kód jako standard pro Kamban
 • 1997 - Japonská Federace z Asociace Zdravotnických Zařízení představuje EAN 128 jako standard
  QR kód je zaregistrován jako AIMI standard (ITS)
 • 1996 - Data Matrix a Maxi Code jsou registrovány podle AIMI standardu (ISI)
 • 1995 - Vyvinut Aztec Code společnosti Wellch Allyn panem Andy Longracem
 • 1994 - PDF 417 je registrovaný pod AIMI standardem/USS). DENSO WAVE vyvine první QR kód
  Vytvoření kódu Super Code panem Ynjiun Wangem a poskytnut veřejnosti
 • 1992 - Code 1 založen panem Ted Williamsem a jeden z veřejných známých matrixových 2D kódů
  Maxi Code byl vytvořen pro spediční společnost UPS Code
 • 1991 - ITF standard je částečně přepracován. NW-7 a Code 128 je zaveden jako JIS- X- 0503
  Vytvořen kód PDF 417 ve společnosti Symbol Technologies panem Ynjiun Wangem
 • 1989 - ITF (Interleaved Two of Five) začíná převládat. Symbol Technologies vyvine PDF 417
  Ted Williams vyvinul víceřadou symboliku v Code 16k (vycházel z Code 128, který taky vyvinul)
 • 1988 - Společnost IBM vyvine binární kód IBM CODE 412
 • 1987 - Intermec Corporation vytváří kód Code 49
 • 1984 - Seven-Eleven Japan využívá POS systém
 • 1982 - Veritec vyvine Veri Code. Ve stejném roce je představen Code 93
 • 1981 - ITF je použitý pro doručení balíků v US. UPC - Code 39 je využitý Department of Defense v US jako oficiální kód (LOGMARS)
  Vytvoření kódu Snowflake ve společnosti Electronic Automation
 • 1978 - JAN code je zavedený jako JIS- X- 0501
 • 1977 - vytvořen kód Code 11
 • 1973 - UPC kód (Uniform Product Code) je určený jako základ pro UPIC kód a je používaný pro maloobchod v USA
 • 1972 - Codebar je vyvinut pro knížky. Čárový kód je představen Japonsku a hlavní prodejci je začínají používat na zkoušku
  ITF kód je vyvinutý společností Intermec Technologies
 • 1968 - Je vyvinut Code 2 z 5.

Druhy kódů

Kód používá malé kruhovité znaky a celý kód vypadá jak kruh se soustřednými kružnicemi, na kterých jsou jednotlivé značky. Jeho vhodnost předurčila jeho použití, protože se hodí hlavně pro lesklé, zakřivené kovové povrchy, jako jsou chromové a nerezové materiály, převážně v chirurgii. Vyvinut byl společností Lynn Ltd., 912 North Main Street, Ann Arbor, MI 48104 313-996-1777(v),663-7937(fax). United States Patent 5554841

Kód byl vyvinut jistým Dr. Warren D. Littem z University of Victoria a je jejím vlastníkem, přesněji spíše Array Tech Systems z Kanady. Kód je vzhledově velmi zajímavý a skládá se z jednotlivých 6 stěn s patentovaným doplňkovým ohraničením, které se tisknou jednotlivě nebo sdružené do skupin. Výhodou je zaznamenání až 100 znaků a lze jej číst až na vzdálenost 50 metrů. Jeho optimalizace pak dovoluje čtení na velké vzdálenosti a za proměnných světelných podmínek. Takovou hlavní aplikací bylo sledování pohybu řezného dřeva. ArrayTech Systems, 3115 Wessex Close, Victoria, BC, Canada V8P 5N2, 604-592-9525 (voice and fax) United States Patent 5202552

Kód byl vyvinut ve společnosti Welch Allyn Inc. Jistým panem Andy Longacrem až v roce 1995. Jednou z jeho výhod je použití veřejné domény. Jeho přednostmi jsou snadný tisk a také dekódování, protože symboly jsou čtvercového tvaru ve čtvercové mříži se čtvercovým zaměřováním (bullseye – býčí oko) uprostřed symbolu. Jeho nejmenší rozměr je 15x15 modulů a největší je 151x151 modulů. Nejmenší kóduje 13 číslic nebo 12 písmenných znaků, tedy ekvivalent podobný EAN 13, co do počtu znaků. Ale u největšího je možné kódovat 3832 čísel a 3067 písmenných znaků nebo 1914 bitů dat. Při tisku symbolu není třeba žádné jeho bílé ohraničení vně symbolu. Je celkem definováno 32 rozměrů a uživatel si může zvolit Reed Solomonovo chybové číslo kódování v rozsahu 5% až 95 % datové oblasti. Doporučená úroveň je 23% datového prostoru plus 3 kódová slova.
Kódovat lze všech 8 bitů. Hodnoty 0 až 127 jsou interpretovány jako znaky sady ASCII, zatímco hodnoty 128 až 255 jsou interpretovány jako ISO 8859-1, latinkou číslo 1, tedy znaková sada pro převážně anglicky, francouzsky hovořící země, jinak řečeno bez české diakritiky. Další výhodou je možnost zakódovat dvě slova mimo datovou oblast. FNC1 pro kompatibilitu se staršími aplikacemi a ECI únikovou sekvenci pro standardní dekódování informace o interpretaci zprávy. Jinak řečeno jedno a dvouvrstvé symboly používají pro opravu chyb 6 bitová kódová slova, zatímco u dvou a třívrstvých symbolů jsou použita pro opravu chyb 8 bitová kódová slova. Přestože 4 vrstvové symboly obsahují kódování 76 bitových slov, nanejvýš 64 z nich mohou být datová slova.

Malý Aztec Code je speciální prostorově úsporná verze Aztec Code pro kódování kratších zpráv (až 95 znaků). Prostor je uložen odstraněním jedné sady kroužků z identifikačního vzorku, což eliminuje referenční sítě a používá kratší režim zprávy, která omezuje symboly na čtyři datové vrstvy; jinak jsou kódovací pravidla obecně stejná jako u standardního Aztec Code. Malé symboly Aztec jsou zcela kompatibilní se standardními Aztec symboly, takže tyto dva typy mohou být použity v aplikacích společně.
Existují čtyři možné velikosti malého Aztec Code. Stejně jako u standardního Aztec Code, jedno a dvouvrstvé symboly používají 6 bitová kódová slova pro korekci chyb, zatímco tří a čtyřvrstvové používají 8 bitových kódových slov. Ačkoli 4 vrstvové symboly obsahují kódování 76 bitových slov, nanejvýš 64 z nich mohou být datová slova. Tedy malý Aztec Code je omezen na kódování 512 bitů dat (typicky asi 95 znaků nebo 120 číslic).

více na TKB-4.com. United States Patent 5591956

Codablock je kódovací symbolika od společnosti ICS Identcode-Systeme. Byla představena panem Heinrich Oehlmannem a vychází původně z originálu Code 39.
Každý symbol Codablock obsahuje od 1 do 22 řad. Počet znaků na řadu je dán funkcí x rozměru symbolu. Jinými slovy každá řada může obsahovat rozdílné množství znaků.
Každý symbol má start a stop skupinu sloupců, které rozšiřují výšku symbolu. Každá řada obsahuje dvouznakový ukazatel řady a poslední řada má volitelný kontrolní znak. Program pro tisk symbolů musí kromě počtu řad jako v ostatních skládaných symbolikách počítat i počet znaků v řadě a hustotu tisku tak, aby byla data v symbolu Codablock co nejlépe uložena.

Kód je spojité, proměnné délky, která může kódovat znakovou sadu Code 39 (10 číslic, 26 písmen, prostor a 6 symbolů) a nemá větší hustotu než symbol Code 39 při dané hustotě tisku. Například, maximální hustota dat je 56 alfanumerických znaků na čtvereční palec se symbolem pomocí rozměru asi 7,5 tisícin palce a poměru pruhu od 2 do 1.

Současná verze Codablock F je tvořená základem Code 128, proto je jej možné číst se čtečkami pro kódy 128, ale obsahuje přidané informace a je nutné jej dodatečně dekódovat.
Kód Codablock F obsahuje mezi 2 a 44 řádky, každý je maximálně do 62 znaků na šíři.
Velkou výhodou kódu je jeho čitelnost laserovými skenery jen s malou úpravou. Codablock byl převzat pro Německou krevní banku, na identifikaci krve. Původní patent pro kód by měl být uložen zde: US Patent číslo 5,235,172.

Byl vyvinut Tedem Williamsem v roce 1992 a je jedním z prvních veřejných domén s maticovým kódem.
Používá vyhledávací vzor horizontálních a vertikálních sloupců křížících se uprostřed symbolu. Symbol umí kódovat ASCII data, data pro opravu chyb, funkční znaky a binární data. Existuje celkem 8 velikostí v rozsahu od Code 1A do 1H, což jinak řečeno znamená pro Code 1A celkem 13 alfanumerických znaků nebo 22 číslic, zatímco Code 1H znamená 2218 alfanumerických znaků nebo 3550 číslic. Největší verze měří 134x148 (šíře x výška). Samotný kód může mít mnoho tvarů jako je L, U nebo také T. B V současnosti se používá hlavně v lékařství pro označení léčiv a v třídění druhotných surovin.

Není uložen jako patent.
Kompletní a oficiální specifikace naleznete zde:
• X5-8, , Uniform Symbol Specification - Code One AIM, Inc

Tento kód vyvinul Ted Williams v roce 1989 jako víceřádkovou symboliku umožňující snadný tisk a jednoduché dekódování. Tento člověk také vyvinul Code 128 a proto je struktura kódu založena hlavně na tomto kódu, tedy Code 128. Jen pro zajímavost, název dostal od jednoduchého počtu 1282, což je 16384 a zkráceně technicky to lze napsat jako 16k. Tímto kódem bylo vyřešeno několik problémů, jaké vznikly u Code 49. Code 16k nevyžaduje velké množství paměti pro kódovací a dekódovací tabulky a algoritmy. 16K má skládanou symboliku.
Pomocí tohoto kódu je možné zakódovat celou 128 znakovou sadu ASCII tabulky. Maximální hustota značení je 208 alfanumerických znaků na čtvereční palec nebo také 417 číslic na čtvereční palec. Například ve zdravotnictví symbol Code 16k o rozměru 9x15mm může obsahovat flag znak, 10 ciferné NCD číslo, 5 ciferný datum spotřeby, 10 místný alfanumerický lot-kód.
Čtení se provádí s laserovým a nebo s CCD snímačem, přičemž čtení řad je v libovolném pořadí, protože dekodér si je sám upraví a dekóduje.
Popis kódu je zde: here.
Kompletní PDF specifikace je zde: here.
• AIM, Inc X5-5, Uniform Symbol Specification - Code 16K Laserlight Systems, Inc., 900R Providence Hwy., Dedham, MA 02026 (617) 329-3090; Fax: (617) 329-8706

Jde o lineární symbol obsahující Composite 2D elementy. Tento kód je založen na Micro PDF 417 a PDF 417 standardu. 2D část obsahuje ucelenou informaci jako sériové číslo, datum spotřeby, lot-kód, apod. Stavba kódu je proměnná. Je nutné definovat dva proměnné názvy, například Info 1D pro řádkovou část a Info 2D pro 2D část. Potom vytvoříte pojmenovaný vzorec, který je výsledkem podělení dvou předcházejících částí. Před dekódováním jsou data v lineární části oddělena od 2D části, znakem definovaným ve vzorci. Takže získáme část řádkovou a část 2D.

Tento kód vyvinula společnost CP Tron Inc. Jde o symbol ve tvaru čtvercové matice se zaostřovacím okrajovým obrazcem ve tvaru písmene L, vzhledově podobný Data Matrix Codu.
United States Patent 5343031.
více také United States Patent 5128526

Toto je docela odlišný typ kódu, vyvinutý firmou Xerox PARC. Kód je tvořen malými symboly, které jsou na papíře naneseny jen šedou barvou, pomocí níž se kódují binární data včetně synchronizačních vzorů a chybové korekce. Každá značka může být velikosti 0,25mm. Hustota záznamu je impozantních 1000 8-bitových slov na čtvereční palec. DataGlyph je chybovzdorný i při výskytu inkoustových skvrn, špatných kopií, poškození sešívacími svorkami díky vnitřní korekci chyb a nahodilosti dat. Další velmi velkou výhodou jsou možnosti použití spolu s podkladovým materiálem, kde mohou tvořit loga na pozadí textu.

Berme InfoGlyph jako dvourozměrný čárový kód na steroidy. Poštovní známka velikosti InfoGlyph je schopna uložit navíc adresu Gettysburgu.
Technologie InfoGlyph je pouze šifrovaná symbolika, která nabízí uživateli větší počet technik bezpečného vrstvení. Může být skrytě zasazena do loga nebo dosavadního stavu matematické kódové základny, což znemožní padělání.
InfoGlyph může být generován tak, aby značka obsahovala úplné údaje o výrobku, na který je omezený přístup v závislosti na přístupových právech dekodéru, nebo může obsahovat pouze klíčový kód, který přesměruje na zabezpečené databáze nebo jakákoliv jejich kombinace. Kromě toho InfoGlyph může generovat téměř jakýkoliv tvar, s potiskem s úzkými pásmy UV inkoustu, magnetického inkoustu smíchaného s kontrastními barvami a/nebo vrstvené s mikro taganty (???), které vyžadují dvojí ověření. Kombinace, metody a taktiky jsou nekonečné a mohou nabídnout uživateli široký rozsah ochrany.
Unikátní software InfoGlyph je kódování schopné zajistit rozpoznání duplicity značek a automatického odstranění. Ve skutečnosti je InfoGlyph tak unikátní, že bychom mohli dodávat každému výrobci na světě více než 300 let a nikdy neopakovat stejný InfoGlyph dvakrát.

Kód vytvořený v Německu společností Infoglyph (www.infoglyph.com).

INTACTA.CODE ™ je proprietární kód vyvinutý Intacta Technologies, Inc. a může přijmout jakákoli binární data, jako jsou spustitelné soubory, videa, text, zvuk (nebo kombinace souborů) a potom použít kompresi INTACTA.CODE ™ , kódování a korekci chyb pro vytvoření obálky pro data, která umožňuje bezpečné zachování integrity formátu a obsahu.

Data Matrix
Kód je od společnosti CiMatrix a jde o 2D maticový kód, navržen k uložení velkého množství informací na malém prostoru. Je možné uložit 1 až 500 znaků, přičemž velikost symbolu je proměnná v rozmezí strany čtverce až do 35cm. To znamená, že teoreticky je možná informační hustota až 5*108 znaků na čtvereční palec, ale v praxi to bude nižší z důvodu omezení rozlišení tiskařské technologie.

Kód je od společnosti CiMatrix a jde o 2D maticový kód, navržen k uložení velkého množství informací na malém prostoru. Je možné uložit 1 až 500 znaků, přičemž velikost symbolu je proměnná v rozmezí strany čtverce až do 35cm. To znamená, že teoreticky je možná informační hustota až 5*108 znaků na čtvereční palec, ale v praxi to bude nižší z důvodu omezení rozlišení tiskařské technologie.

Tento kód má několik zajímavostí, například symbolika není dekódována z jednoho bodu, ale z relativní pozice, proto není výsledný kód tolik citlivý na chyby vzniklé chybami v tisku tak jako čárové kódy. Způsob kódování a hlavně jeho neuspořádanost neboli rozptýlení dat, zajišťuje přečíst kód, i když je část kódu odtržena! Pro určení polohy a hustoty záznamu kódu slouží proužky dvou okrajů symbolu Datacode vytištěné jako pevné a zbývající dva okraje jsou tištěny jako série stejně vzdálených čtvercových bodů.
Kód má několik podoznačení, jako je například ECC 00 až ECC 140, což jsou první instalace a používají jako kódování konvoluci. Druhou skupinou je ECC 200 a tato už používá Reed Solomonovy korekce chyb. Maximální kapacita symbolu ECC 200 je 3116 číselných cifer nebo 2335 alfanumerických znaků a symbolů o 144 modulech na stranu.
Nejčastěji se používají na označování malých předmětů, integrovaných obvodů a tištěných spojů. Výhodou je, že do čtverce o pouhých 2 nebo 3 mm lze uložit až 50 znaků a symbol lze číst kontrastním poměrem pouhých 20%.
Čtení se provádí CCD kamerou nebo CCD skenerem ze vzdálenosti 0 až 914 mm, při běžné rychlosti čtení 5 symbolů za sec. Mimo jiné jej používá firma Siemens pro identifikaci výrobků.

Je to nejspíš zavádějící jméno, protože původně se jmenoval Softstrim a vytvořila ho společnost Softstrip Systems. Jde o nejstarší dvoudimenzionální symboliku. Nyní je majetkem společnosti Datastrip Inc. A jde o patentovaný kódovací a snímací systém umožňující tisk dat, grafiky a digitalizovaného zvuku na papír ve velmi komprimovaném formátu a následné čtení počítačem. Taková mechanická záloha dat.
Kód se skládá z maticového vzoru obsahující velmi malé pravoúhlé černé a bílé oblasti. Dále hlavička obsahuje detailní informace o datech uložených na pásce, jako je název souboru, velikost v bitech, hustota záznamu atd. Kódování je na paritu pro každé kódové slovo. Datová páska má velikost 1,5875 palce až 22,86 palců. Výhodou je tisk jak na jehličkových tak i na laserových, termotransfer a inkoustových tiskárnách a to na papír, plast, kov.

Je veřejně znám jako Philips Dot Code a jde o jednu z množství symbolik bodových kódů. Symbolika je navržena pro identifikaci objektů na malém prostoru a pro přímé označování pomocí technologií s malou přesností. Jde o čtvercové pole bodů 6x6 až maximálně 12x12 a novější verze umožňují rozlišení přes 42 milionů položek. Aplikace kódu je pro označení laboratorního skla a označování prádla.

Neboli také Distribution Unit Number. DUN 14 je kodifikací volby, ve které EAN 13 ztratí kontrolní znak a pozice mezi 1 až 8 je přidána na levou stranu. Nový kontrolní znak je počítán na základě nového kódu. ITF 14 používal kombinaci DUN 14 kódu.

Vysoká kapacita barvy formátu čárového kódu využívající pokročilé počítačové zobrazovací zařízení spolu s výpočetním výkonem umožňuje vyšší hustotu ukládání dat na analogových tištěných médiích. Formát dosahuje pomocí jiných symbolů tvaru čárového kódu v kombinaci s více barvami na symbol. Jedná se o proprietární kód. Více informací je k dispozici zde: Microsoft Reasearch.

Celý kód se skládá z bloků buněk, které obsahují více jak bit informace. Toho je docíleno pomocí několika odstínů šedi nebo barevnou škálou, která je většinou stejně převáděna na stupně šedi. Hustota informací je od 640 bitů na jeden palec čtvereční až po více jak 40.000 bitů na čtvereční palec za použití barevné sublimační tiskárny. Čte se za pomoci plochých skenerů při rozlišení 400x400 dpi. Použití je většinou pro uložení dodatečných textových informací na zadní straně platebních karet nebo na identifikační karty v medicíně. Kód vyvinutý společností Robot Design Associates.

Jde o binární Code 412, je kontinuální a obsahuje alfanumerickou symboliku s nastavením 35 znaků a byl vyvinut společností IBM v roce 1988. Kontrolní součet je vypočítán Modulo 35. Každý znak má 4 čáry s 12 elementy. Existují varianty s přesně definovanou šíří a jsou tedy mnohem rychlejší na čitelnost.
Kód má tyto vlastnosti:
35 alfanumerických znaků, 12 elementů na znak, 4 čáry na znak, 8 mezer na znak, synchronizační znak je obsažen pro první element každého znaku. Synchronizační značky dovolují samosynchronizaci. Protože IBM BC 412 obsahuje start a stop znaky, tak je povolené jen čtení v jednom směru.

Původně byl označován jako UPS Code, protože byl vytvořený právě v Unites Parcel Service v roce 1992, nyní jej vlastní Uniform Symbol Specification Maxi Code AIM, Inc.. Přestože to vypadá, že kód je složen ze čtvercových bodů, tak pole o rozměru 1x1 palec je rozděleno do 866 navzájem propojených šestiúhelníků, což umožní až o 15% vyšší hustotu než u klasického kódu se čtvercovými body, ale zase to vyžaduje tisk na tiskárnách s vyšším rozlišením, jako jsou termotransferové nebo laserové tiskárny. Na zaostření čtečky slouží zaostřovací bod, tzv. bull eye (býčí oko).
Šestiúhelníky jsou umístěny okolo kruhového bodu a mohou být černé, bílé nebo šedé. Kódovací kapacita je 596 bitů.
Hustota záznamu je pro velikost 1x1 palec asi 100 ASCII znaků. Symbol je čitelný i při 25% poškození, díky jeho rozložení a čte se pomocí CCD kamery nebo skeneru.

Podle názvu je vidět, že se jedná o odvození z PDF 417 kódu a jde v podstatě jen o omezení možnosti velikosti symbolů a korekci chyb. Symbolika umožňuje uložení 150 bitů, 250 alfanumerických znaků nebo 360 číselných cifer, a to díky 3 kompresním režimům - pro data, text, čísla.

Dvoudimenzionální kód odvozený od QR code, ale s menší možností počtu znaků a dat. Díky omezení dat je kód menší.

Jedná se o kód vytvořený a vlastnící společností Omniplanar Inc. Jde o čtvercovou matici, z níž lze vzorkovou metodou získat data v buď malém rozlišení pro sledování pohybu, třídění, ale i ve velkém rozlišení přepravního prohlášení. Z tohoto výkladu je jasné, že kód je předurčen právě pro logistiku ke sledování jednotlivých zásilek.
MiniCode byl vytvořen společností Omniplanar, Inc.
US patenty: 5,153,418; 5,189,292; 5,223,701

Jde o skládaný kód vytvořený ve společnosti Symbol Technologies panem Ynjiun Wangem v roce 1991. Smysl písmen PDF je následující – Portable Data File a symbolika je složena ze 17 modulů, kde každý obsahuje 4 proužky a mezery, proto oněch 417. Přínosem je, že kód je veřejnou doménou. Jde o dvoudimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb při poruše kódu. Má jeden podstatný rozdíl v pojetí čárových kódů. Na rozdíl od ostatních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k prohledávání databází externího systému, PDF 417 si nese všechny informace s sebou a stává se tak nezávislým na vnějším systému. Slouží ke kódování nejen běžného textu, ale i grafiky nebo také speciální programovací instrukce k nastavení apod. Velikost datového souboru může být až 1,1 kB.
Příkladem použití mohou být nejrůznější identifikační karty, řidičské průkazy (většinou použité v USA) nebo v lékařství zakódování diagnózy pacientů. Hustota kódu je 1000 až 2000 znaků na symbol při informační hustotě mezi 100 až 340 znaky. Lze jej číst ručním laserovým snímačem nebo také CCD snímačem. Na adrese www.symbol.com lze nalézt ovladač pro Windows umožňující tisk tohoto kódu a vytvoření kódu do schránky a následně jeho vložení.

Pharmacode je použit pro Online Security Control ve farmaceutickém balícím procesu. Velká tisková tolerance nemá efekt na schopnost čtení čárového kódu.

QR Code neboli také Quick Response Code – kód s vysokou rychlostí odpovědi. Jde o maticový – matrix - kód vytvořený ve společnosti Nippondenso ID Systems a je veřejnou doménou. Symboly QR Code jsou čtvercového tvaru a lze je jednoduše identifikovat pomocí svého vzorku z vložených střídajících se tmavých a světlých čtverečků ve třech krajních rozích symbolu. Maximální velikost symbolu je čtverec o 177 modulech, které umožňují kódovat 7366 číselných znaků nebo 4464 alfanumerických znaků. Jednou z mnoha výhod tohoto kódu je právě kódování znaků japonské Kanji a Kana. QR Code je pro svůj identifikační vzor navržen pro rychlé čtení pomocí CCD kamery a technologie digitálního zpracování obrazu.
Více informací naleznete zde: here. United States Patent 5726435

Jde o již zmíněný kód Aztec Code, ale je jeho prostorově menší verzí. Je určen pro kódování kratších zpráv do 95 znaků. Na druhou stranu úspory místa se dosáhlo hlavně omezením kódu, ale dekódování je stejné jako u standardního kódu, proto se lze často setkat se zaměňováním těchto kódů. Existují 4 možné velikosti Small Aztec kódu a znaky jsou omezeny na kódování 512 bitů dat (typicky okolo 95 znaků nebo 120 číslic).

Tento kód byl vytvořen ve společnosti Info Imaging Technologies a to pro použití při přenosech na datových binárních souborech a k tisku na velké plochy. Je vhodný k faxovému přenosu nebo dekódování z papíru.

Jde o kód vytvořený ve společnosti Electronic Automation Ltd. v roce 1981. Jedná se o čtvercové pole s diskrétními tečkami, něco podobného jako Dot Code od Philipse. Z prostoru o rozměru 5x5 mm lze dekódovat až 100 číslic. Uživatelem volitelná úroveň samoopravitelnosti umožňuje čitelnost symbolu poškozeného až ze 40% plochy. Nejčastěji je kód používán v lékařství a je nanesen na povrch mnoha metodami tisku.

Kód byl vytvořen velmi aktivním mužem na poli čárových kódů, panem Ynjiun Wangem v roce 1994 a je veřejnou doménou. Symbolika používá rámcovou strukturu (paket) odlišnou od struktury víceřadé symboliky. Jsou zde předepsány přesnosti v horizontálním umístění symbolů v paketu, ale je zde mnohem větší volnost v umístění paketů horizontálně a vertikálně než u víceřadých symbolik. Rámcová struktura Super Code zajišťuje, že každé kódování znaků nebo opravné kódové slovo sousedí se znakem určujícím adresu paketu. Sekvence kódových slov tedy nebere ohled na to, jak jsou rámce uspořádány, díky čemuž není nutné použít pravoúhlý tvar a pakety spolu také nemusí sousedit.
Maximální počet znaků na symbol při nejnižší úrovni chybové korekce je 4083 alfanumerických znaků a 5102 číslic nebo 2546 bitů. Na opravu chyb se používá Reed Solomonova algoritmu a uživateli je navrhnut výběr jedné ze 32 opravených chyb.

Jedná se o kód vyvinutý pro telekomunikační průmysl. Je uzpůsoben pro změnu mezi současným standardem na základě kódu 39 a dvoudimenzionálním kódu PDF 417, který jej bude nahrazovat. Je složen ze dvou symbolik, a to 6 čísel a Micro PDF 417, který je dekódován jako série čísel. Data mezi jednotlivými kódy jsou oddělena ASCII kódem o hodnotě 29.

Ultracode byl vyvinut firmou Zebra Technologies a je šířen jako veřejná doména. Symbol je složen z pásů proměnné délky složených ze sloupců pixelů s nekritickými šířkami. Kód zahrnuje číselné a alfanumerické režimy s pokročilými opatřeními pro jazykovou lokalizaci a s volitelnými úrovněmi opravné korekce podle Reed Solomonovy korekce. Podporuje se jak černobílá, tak i barevná verze s vysokou hustotou. Symbolika zahrnuje páry svislých (vertikálních) sloupců s buď 7 monochromatickými (tmavá/světlá) nebo s 8 barevnými (typicky bílá, červená, zelená, modrá, tyrkysová, magenta, žlutá a černá) buňkami k dekódování každého údaje jako jsou místa na znakové sadě, jedné ze 43 skupin jazykových sad.
Symbolika se liší od většiny 2D kódů, protože je velmi podobný lineárním čárovým kódům co do rozměrů a není navržen jako velkokapacitní symbolika. Jeho největší výhodou je přímý tisk s malou přesností linearity.