Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.
  • +420 773 684 636
  • TTR@LT.cz

LČárové kódy, 2D kódy a RFID e-learningeonardo technology v médiích

Víme o kódech a RFID vše a rádi se o tyto informace podělíme i s Vámi v našich odborných článcích zaměřujících se na jednotlivé oblasti.

Máme řešení na míru pro každého!

Elektrotechnika, potravinářství, lahvárenství, automotive, chemie, kosmetika, mlékárenství, zdravotnictví.

Domluvte si schůzku

GS1 EAN čárové kódy

Tradice systému GS1/EAN·UCC má v České republice počátky v roce 1983, ale ke skutečně plošnému využívání došlo až po roce 1989.

Tento vývoj lze doložit i tím, že zatímco v roce 1989 byl počet zapojených organizací v tehdejším Československu pod hranicí 200 firem, dnešní stav přesahuje počet 7000 zaregistrovaných uživatelů systému GS1/EAN·UCC.

Systém GS1/EAN·UCC

Systém GS1/EAN·UCC, který vznikl v roce 1977 jako původně evropský systém pro číslování zboží EAN, je v současnosti řízen, spravován, dále vyvíjen a celosvětově koordinován organizací GS1, dříve EAN INTERNATIONAL, se sídlem v Bruselu. Členem byla i organizace UNIFORM CODE COUNCIL (UCC) působící na území USA a Kanady (nyní GS1 US a GS1 Canada). V současné době je do systému zapojeno více než 100 zemí, což představuje nejméně 1 000 000 uživatelských firem.
Jedná se o standardizovaný celosvětový systém kódování a identifikace zboží (od spotřebitelských, přes obchodní, distribuční až po přepravní jednotky), služeb a organizací. Je využíván jak pro prvotní automatizovaný sběr dat o jednotlivých entitách (snímání čárového kódu), tak i pro následný elektronický přenos a zpracování takto získaných informací. Díky svému rozšíření, technické dostupnosti a vysoké úrovni standardizace je tento systém základním předpokladem pro využívání moderních metod řízení obchodních a výrobních organizací. Součástí systému GS1/EAN·UCC jsou standardy pro čárové kódy využívané v systému GS1/EAN·UCC, které se uplatňují při registraci, kontrole a mapování pohybu zboží v celém zásobovacím řetězci. Dále specifikace jednotlivých číselných struktur, tzv. identifikační čísla GTIN, která jsou díky své jednoznačnosti ideálními klíčovými prvky v informačních databázích obchodních partnerů. Systém rovněž zahrnuje komunikační standard EANCOM® pro elektronickou výměnu dat.
Více se dozvíte o GS1 na www.GS1.cz